PITy 2013-2014

Program do PIT-37, PIT-36 i innych PITów 2013-2014

2014-10-06 | Admin | | |

Bezpłatny program PIT TaxMachine 2015/2014

PIT-38 to druk PIT, jaki wypełniają podatnicy, którzy otrzymały dochody kapitałowe, na przykład ze sprzedaży udziałów, obligacji, instrumentów pochodnych, akcji i innych papierów wartościowych. Z niniejszej witryny Web epodatki.eu zdołasz dodatkowo pobrać w pełni darmowy program do wypełniania PIT za 2015 rok! Za pomocą niniejszego programu wypełnisz PIT-36, PIT-36L, PIT-39, PIT-37, PIT-28, PIT-38, a także wszelkie dodatki dołączane do zeznań skarbowych. Dla osób rozliczających się na PIT-36 przygotowaliśmy bezpłatny program, za pomocą którego można szybko i bezproblemowo rozliczyć się z podatku nie tylko w ramach PIT-36, ale również innych deklaracji - PIT-28, PIT-37, PIT-38 oraz PIT-39.

Formularz PIT 36 skierowany jest do tych podatników, którzy w roku podatkowym 2014 prowadzili pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej. Studenci najczęściej utrzymują się dzięki wsparciu finansowemu od rodziców, a także z pracy dorywczej, czy co też ze stypendiów jakie udaje im się uzyskać. Rodzi się więc pytanie czy student otrzymujący takie dochody powinien płacić od nich podatek i składać coroczną deklaracje PIT? Jakie formularze PIT obowiązują studentów? Odliczenie z tytułu zabezpieczenia zdrowotnego w zeznaniu pit 28 obejmuje zarówno składek krajowych, jak również tych, które poniesione zostały poza granicą naszego kraju. Zajrzyj na: abcpodatkowe.pl.

Sposób obliczania dochodów uzyskanych za granicą kraju zależy od kraju, w którym świadczyliśmy pracę, nasze oprogramowanie PITy 2013 posiada bazę danych, dzięki której sam potrafi wybrać właściwą metodę rozliczania dochodu zagranicznego, nie musisz wiedzieć jaka metoda unikania dwukrotnego opodatkowania obowiązuje dla danego państwa. Z zastosowaniem programu wstawionego na omawianej witrynie WWW możesz szybko i bezpiecznie wypełnić kompletną deklarację skarbową za 2014 rok. Za pomocą tej aplikacji zdołasz wypełnić nie tylko PIT-37, ale dodatkowo PIT-36L, PIT-39, PIT-28, PIT-38, PIT-36 za 2014 rok. Dowolne zeznania PIT możesz zarazem odnaleźć w dziale zeznania. Obywatel ma możliwość by zastosować ulgę od zysku zapłaconych składek ZUS.

Pit 37 2014 online

Używając Kreatora PIT, podatnik nie musi nawet wiedzieć, które druki ma wypełnić, bowiem Kreator sam dobierze prawidłowe dokumenty do wypełnienia. Pit 36l oddadzą tylko Ci prowadzący działalność gospodarczą, którzy najwyżej do dnia 20 stycznia 2014 r. przekazali do Urzędu Finansowego oświadczenie, że chcą obliczać daninę publiczną w formie liniowej. Dostępność usług przez Internet jest dziś standardem. System e-Deklaracje przyjął do końca grudnia 2014 roku ponad 39 mln. dokumentów w formie elektronicznej. Jak co roku, 1 stycznia rozpoczyna się nowy okres rozliczeń z urzędem skarbowym. Ministerstwo Finansów zachęca do rozliczania się z Administracją Podatkową w formie elektronicznej.

Pit 37 broszura informacyjna

Jeśli jesteś płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych i skorzystasz z tego rozwiązania przesyłając deklaracje i informacje – możesz liczyć na istotną oszczędność czasu i pieniędzy, które spożytkujesz w inny efektywny sposób dla swojej firmy. Bo e-Deklaracje to nie tylko uniknięcie przygotowywania papierowych formularzy, ich kopertowania i wysyłania do właściwych naczelników urzędów skarbowych, ale także weryfikacja kompletności dokumentów i sprawdzanie poprawności składanych danych w szerokim zakresie. Zeznanie można złożyć z załącznikami. Dodatki, które można dołączyć do zeznania PIT 37 tj. PIT O, PIT D lub PIT 2K są dołączane automatycznie po wpisaniu ich liczby do odpowiednich pól wskazujących ilość załączników. Jest to działanie automatyczne, zatem program do pit 2015 sam wygeneruje załączniki, jeżeli będą konieczne. Ponadto PIT-37 dotyczy osób, które otrzymują przychód z emerytur i rent (także renta np. socjalna). Prócz rent i emerytur wliczają się również w ten proces przychody z racji zasiłków i świadczeń przedemerytalnych.

pit b

Uwzględnianie ujemnych wyników z lat zeszłych wymusza na nas przesłanie do Urzędu Podatkowego Pit-36 w miejsce PIT 37. Z ulgi na internet można korzystać wyłącznie rok po roku, przez dwa lata, co oznacza, że jeśli skorzystaliśmy z niej w 2012 roku lub wcześniej nie możemy już tego dokonać. Tylko w przypadku kiedy odliczyliśmy od podatku ulgę internetową w poprzednim roku rozliczeniowym lub chcemy z niej skorzystać po raz pierwszy możemy to uczynić. PIT-36 obejmuje ona też działy specjalne produkcji rolnej opodatkowane na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej. Uzyskiwane przychody pochodzić mogą również z najmu i dzierżawy.

Najbardziej istotne pola w tym druku dotyczą podania numeru KRS Organizacji Pożytku Publicznego na jaką pragniemy przekazać 1% podatku. Warto sprawdzić kilkukrotnie czy wpisane przez nas informacje są bezbłędne, ponieważ w przeciwnym wypadku nasz 1% podatku nie zostanie przekazany. Deklaracja pit 28 mogą rozliczyć także osoby, które w danym roku podatkowym osiągnęły przychody z poddzierżawienia, dzierżawienia, podnajmowania, najmowania, jednak każda z tych osób, aby skorzystać z ryczałtu ewidencjonowanego musi poprzednio złożyć do Urzędu Fiskalnego oświadczenie, w której okazana będzie chęć użytkowania z tej formy opodatkowania. Z jakiego powodu wybrać omawiany program do PITy 2015? Odpowiedź jest bardzo prosta. Oto co wyróżnia mój program:- podpowiedzi w trakcie wypełniania- nie będziesz sam rozliczając się z PIT- na każdym kroku możesz liczyć na instrukcje dotyczące tego co powinieneś wpisać w danym polu, - w pełni uniwersalny - obsługuje PIT-39, PIT-37, PIT-28, PIT-36L, PIT-36, PIT-38 oraz wymagane załączniki, - w pełni darmowy, - intuicyjny interfejs, - opisywany program podpowie Ci jakie załączniki powinieneś dodać do swojego zeznania podatkowego, - i co najważniejsze! Masz możliwość wysłać PIT przez internet bez wychodzenia z domu. Nie trać więcej czasu w kolejkach!

Za pomocą naszej aplikacji PITY 2015 macie możliwość uzupełnić formularze podatkowe za 2014 rok - PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39. Nasza aplikacja umożliwia również rozliczenie załączników PIT. Rozliczając się ryczałtem od przychodów nie mamy możliwości skorzystania ze wszystkich odliczeń, które dostępne są, kiedy wykorzystujemy inną formę opodatkowania. Podatnik składający PIT-28 nie może rozliczać się wspólnie z małżonkiem, ani jako osoba samotnie wychowująca dziecko. Przysługują mu za to pozostałe ulgi, w tym ulga abolicyjna za dochody uzyskane za granicą. Wszystkie osoby pracujące, tj. które uzyskały w danym roku podatkowym przychód za pośrednictwem płatnika zobowiązane są wypełnić formularz PIT-37. Do grona osób pracujących zaliczymy podatników, którzy uzyskali wynagrodzenie ze stosunku pracy lub innego stosunku służbowego, pobierali emerytury lub renty i zasiłki, wykonywali działalność osobiście (zlecenie) lub otrzymali dochód z tytuł praw autorskich lub innych majątkowych.

Pit 37 druk

Rozliczenie w formie elektronicznej to najszybszy i najprostszy sposób złożenia zeznania rocznego. Przez Internet, bez kwalifikowanego podpisu elektronicznego można wysłać: PIT-28, PIT-36L, PIT-19A, PIT-36, PIT-39, PIT-38, PIT-16A, PIT-37 wraz z załącznikami. W ten sam sposób składa się również korektę tych deklaracji. Dzięki uldze rehablilitacyjnej możemy odliczyć sobie również wydatki na leki, które zostały zlecone przez specjalistę (lekarza), a których koszt każdego miesiąca przekracza sumę 100 zł. Zeznanie PIT-28 wraz z obowiązującymi załącznikami, w których dokonamy wszelkich odliczeń podatkowych i nie tylko, nie należy składać jak w większości przypadków do 30 kwietnia, lecz 31 stycznia danego roku rozliczeniowego.

Kto wysyła druk PIT-36? Opisywany formularz, najogólniej mówiąc, stosowany jest przez podatników, którzy w danym roku podatkowym uzyskują przychód bez pośrednictwa płatnika. Oznacza to, że są oni zobowiązani do samodzielnego obliczania wartości podatku lub kwoty podatku do zapłaty. Działalność prowadzona przez takich podatników opodatkowana jest według skali podatkowej (18 proc. – 32 proc.). PIT-37 to formularz składany przez podatników, którzy uzyskali przychody, opodatkowane na ogólnych zasadach według skali podatkowej, wyłącznie ze źródeł położonych na terytorium RP, za pośrednictwem płatników, i nie prowadzili pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej oraz działów specjalnych produkcji rolnej. Obowiązek złożenia zeznania nie dotyczy podatników, którym rocznego obliczenia podatku dokonał płatnik. Za pomocą naszego programu PITY 2014 możecie wypełnić zeznania podatkowe za 2014 rok - PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39. Nasza aplikacja umożliwia również rozliczenie załączników PIT. Program jest uniwersalny - za pomocą jednego programu do PIT jesteście w stanie rozliczyć każdą deklarację podatkową bez względu na to, jakie przychody uzyskaliście w trakcie roku podatkowego.

pit 36

2014-10-05 | Admin | | |

Program PIT TaxMachine 2014/2015

To spora korzyść, warto jednak wspomnieć o innej rzeczy, jaką jest dostępność w Internecie programów do wypełniania deklaracji podatkowych za mijający rok. Jest to ogromne udogodnienie, gdyż nie tracimy pieniędzy na niepotrzebne wizyty w biurach księgowych czy innych instytucjach, które do tej pory były dla nas niezbędne pod koniec roku, gdy zabieraliśmy się za wypełnianie deklaracji podatkowej. Aby móc rachować się na zasadach ryczałtu ewidencjonowanego trzeba dokonać zgłoszenia w odpowiednim Urzędzie Fiskalnym. Istnieją następujące terminy zgłoszenia: do 20 stycznia – w pozostałych przypadkach, do 20 dnia miesiąca następującego po nabyciu pierwszego przychodu z tytułu najmu, dzierżawy i umów pokrewnych (do końca roku, jeżeli pierwszy przychód uzyskany zostanie w grudniu), w wypadku tworzenia działalności gospodarczej – w dniu założenia działalności (końcowym terminem jest dzień zdobycia początkowego przychodu). Utwórz PIT roczny za rok 2014 naszym oprogramowaniem PITy 2013, jest to niesamowicie łatwe. Przygotowany druk PIT można przesłać do Urzędu Podatkowego bez opuszczania domu z asystą systemu e Zeznania.

PIT-36L to formularz składany przez podatników, którzy prowadzili pozarolniczą działalność gospodarczą lub działy specjalne produkcji rolnej opodatkowane 19% podatkiem na zasadach określonych w art. 30c ustawy. Formularz ten jest przeznaczony wyłącznie dla podatników rozliczających się indywidualnie. Na Pit 36l nie można złożyć zeznania wspólnie z małżonkiem lub jako obywatel samodzielnie wychowujący dzieci. Przyszedł czas na rozliczenie PIT 2014. W rozliczeniu podatkowym za 2014 rok obowiązuje kilka wzorów formularzy pit: PIT 37 druk, PIT 36 druk, PIT 36L druk, PIT 38 druk oraz PIT 39 druk. Są to dokumenty doskonale znane z lat poprzednich.

Do kiedy rozliczamy się z zeznania PIT-37? Rozliczenie jednoroczne oparte o PIT-37 musimy złożyć w Urzędzie Podatkowym najpóźniej do 30 kwietnia 2015 roku w przypadku rozliczenia za 2015 rok. Nadając PIT za pomocą poczty trzeba pamiętać o tym, że w tym wypadku liczy się data nadania, a nie data z jaką nasza deklaracja podatkowa wpłynie do Urzędu Skarbowego. Co roku kilkanaście milionów Polaków wybiera formularz PIT 37 jako właściwy dla siebie typ zeznania podatkowego. Są to w dużej mierze pracownicy firm i państwowych instytucji oraz emeryci i renciści. Podatnicy, którzy prywatnie grają na giełdzie i wypełniają PIT-38 płacą podatek wynoszący 19 proc. Termin składania deklaracji PIT-38 upływa 30 kwietnia 2015 r.

Pit 37 rozliczenie

Formularz PIT-37 zawiera także kilka załączników. W przypadku odliczeń od dochodu lub podatku niezbędny jest druczek PIT/O, na cele mieszkaniowe użyjemy formularza PIT/D. W przypadku pierwszego skorzystania z ulgi odsetkowej załączymy druk PIT-2K. Wiele modułów Pit 2014 (np. płace, e-deklaracje, aktywne druki, program do faktur, program magazynowy) może być wykorzystywanych przez wszystkie firmy bez względu na formę księgowości bądź technikę opodatkowania. Przed rozliczeniem e-deklaracji należy przygotować się na podanie następujących danych identyfikacyjnych: pierwsze imię, numer PESEL – jeśli podatnik ten numer posiada, data urodzenia, kwota przychodu wskazana w zeznaniu podatkowym bądź rocznym obliczeniu podatku za rok podatkowy o dwa lata wcześniejszy niż rok, w którym składany jest dokument w formie elektronicznej, nazwisko.

Pit 37 druk 2014

Sprzedanie nieruchomości w ciągu roku podatkowego skutkuje tym, iż składając zeznanie czeka nas wypełnienie i rozliczenie formularza PIT-39. Jednak wcale nie każdorazowo taka transakcja objęta jest podatkiem. Czy potrzebny podpis elektroniczny? Nie, podpis elektroniczny nie jest wymagany przy wysyłaniu PITa przez internet. Urząd Skarbowy identyfikuje podatnika za pomocą numeru PESEL lub NIP, jeśli posiadamy działalność gospodarczą. Na Pit 28 nie można złożyć deklaracji wspólnie z małżonką albo jako obywatel samodzielnie wychowujący dziecko.

Na taxmachine.pl mają Państwo możliwość przygotowania PITów także przez globalną sieć. Jest to najwygodniejsza metoda rozliczenia z z Urzędem Skarbowym, albowiem nie musimy niczego ściągać na własny komputer ani tym bardziej instalować. Za pomocą programu do PIT w wersji internetowej mamy możliwość wypełnienia deklaracji podatkowej w oparciu o zeznanie PIT-39, PIT-36L, PIT-28, PIT-38, PIT-37, PIT-36. Ta aplikacja online umożliwia również wypełnienie załączników do PIT. Dostarczanie Pitów poprzez globalną sieć wydaje się być niesamowicie trudną sprawą, ale tak naprawdę to nic niezwykle trudnego. Aby mieć pewność i dowód nadania deklaracji podatkowej warto, kiedy oddajemy deklarację w okienku podawczym, aby urzędnik ją przyjmujący, potwierdził na przygotowanej kopii datę przyjęcia oryginału. Takiego potwierdzenia można domagać się od urzędnika w konsulacie, od kapitana statku, osoby przyjmującej deklarację w jednostce wojskowej czy areszcie śledczym.

Nasz program do PIT jest sprawdzony przez milion podatników i jest chwalony za szybkość i intuicyjne działanie. Stale pracujemy nad udoskonalaniem program PIT, aby wypełnianie PIT było jeszcze łatwiejsze. Deklarację roczną PIT-37 sporządzają osoby, które otrzymywały zarobki z tytułu emerytur, umów o dzieło, rent, pracy, umów zlecenia, innych źródeł, dla których to pracodawca jest zobligowany do odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy. Dla druku PIT-39 istnieje możliwość upustu, którym jest popularna ulga mieszkaniowa. W przypadku przeznaczenia części dochodu na własne cele mieszkaniowe skorzystamy z niej np. w przypadku remontu.

Zapraszamy do skorzystania z naszego programu do PIT. Rozlicz i wypełnij PIT bezpiecznie i szybko, bez wychodzenia z domu. Nie obawiaj się wypełniać deklaracji przez internet – to proste. W program wbudowaliśmy każdy dostępny formularz PIT, razem z załącznikami. Nie musisz chodzić do Urzędu Skarbowego, nie musisz wychodzić z domu. Wszystko masz teraz pod ręką a wypełnione zeznanie prześlesz przez internet. Możesz wypełnić je przez program lub w trybie online. Nie czekaj, rozlicz i wypełnij zeznanie już teraz! Za asystą mojego darmowego programu Pit 2015 możesz rozliczyć się z PIT-36L, PIT-39, PIT-38, PIT-36, PIT-28, PIT-37 oraz z wszelkich wymaganych dodatków. Prywatne składki na ubezpieczenie społeczne właściciel działalności gospodarczej może zaklasyfikować je do kosztów zdobycia przychodów na podanych powyżej regułach lub potrącić je od zysku w druku PIT rocznym.

Druk pit 37

Doliczając zarobki małoletniego potomka (pod wymogiem, że nie jest zobligowane rozliczać deklarację PIT osobiście, na osobnym od rodziców druku PIT), należy w zamian zwykłego Pit-37 złożyć PIT 36. Program księgowy Pit 2015 polecany jest dla małych i średnich podmiotów gospodarczych oraz kancelarii rachunkowych i wszystkich jednostek prowadzących mała księgowość. Większa część firm użyje też moduły: kadry i płace, program do faktur, program magazynowy. Kwestię poboru podatku reguluje rozdział 7 ustawy. Podatek dochodowy od osób fizycznych może być:

 • uiszczany w trakcie roku podatkowego bezpośrednio przez podatnika prowadzącego pozarolniczą działalność gospodarczą, w formie zaliczek miesięcznych lub kwartalnych (mali i rozpoczynający działalność), przy czym podatnicy mogą wybrać uproszczoną formę opłacania zaliczek, na podstawie danych za poprzedni rok lub lata podatkowe (art. 44 ust. 6b-6i ustawy)
 • uiszczany przez podatnika przy rozliczeniu rocznym (np. od alimentów)
 • potrącany w trakcie roku podatkowego przez płatnika w formie zaliczek (np. od dochodów ze stosunku pracy) lub podatku zryczałtowanego (np. od przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych)
.

Wypełnianie pit 37

Osobiste składki na ubezpieczenie społeczne właściciel firmy może włączyć je do kosztów zdobycia dochodów na wymienionych powyżej zasadach lub odliczyć je od dochodu w zeznaniu rocznym. Sygnalizujemy, że możliwe jest wypełnianie deklaracji fiskalnej PIT-37 indywidualnie, istnieje również możliwość wspólnego rozliczania się z małżonkiem, jak i możemy rozliczać się jako osoba samotnie wychowująca dziecko. Rozliczenie PIT-37 powinno zostać przeprowadzone do 30 kwietnia roku następującego po roku rozliczeniowym. Aby znacznie przyspieszyć proces rozliczenia się z Urzędem Skarbowym proponujemy wypełnianie formularza przez program lub internet.

pit 28 druk

Program PITy 2014 zapewnia najwyższe zwroty podatkowe, ściągnij go bez opłat jeszcze dzisiaj i uchroń się przed kłopotami, jakie na Ciebie czekają jeśli skorzystasz z innego programu. Dostawa rzeczy nieruchomej nabytej lub postawionej w latach 2007 – 2008 deklaruje się w dodatkowej rubryce deklaracji, którą składa się w związku z osiąganymi przychodami, a jeżeli osoba w danym roku innych dochodów nie osiąga – na Pit-36. Obowiązujące przepisy podatkowe zakładają odliczanie kosztów uzyskania przychodu, przez osoby zatrudnione na umowę o pracę, w formie ryczałtowej. Oznacza to, że wartości wskazane w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, mają charakter uniwersalny i są stosowane w przypadku wszystkich umów o pracę, niezależnie od wysokości przychodu.

e deklaracje

Kategoria: Pit 37 instrukcja | Tagi: pit 37, pit37, do kiedy pit 37, pit 37 do wydruku | Brak komentarzy
2014-10-02 | Admin | | |

Bezpłatny program Pity TaxMachine 2015

Nie powinniśmy mieć żadnych powodów do obaw składając e-deklaracje, bo złożenie e-deklarcji wcale nie jest trudne i pozwala na zaoszczędzenie, jakże cennego w obecnych czasach, czasu. Wypełnianie i rozliczanie formularza PIT-38 jest niemożliwe bez druku PIT-8C. Druk taki dostaniemy od biura maklerskiego, które prowadzi nasz rachunek inwestycyjny. Każdy emeryt i rencista ma prawo samodzielnie złożyć zeznanie podatkowe w Urzędzie Skarbowym. W tym celu do dnia 30 kwietnia 2014 roku musi wypełnić formularz PIT-37.

Gdy już prześlemy deklarację, uzyskujemy potwierdzenie, że system deklarację zaakceptował. Zostanie to potwierdzone poprzez wygenerowanie UPO – Urzędowego Potwierdzenia Odbioru, jest to kod, który staje się dowodem złożenia przez podatnika w danym terminie rocznego zeznania podatkowego. Takie potwierdzenie powinno się przechowywać, aż do przedawnienia zobowiązania podatkowego z którą dana deklaracja jest związana. A zatem UPO jest dowodem i potwierdza datę złożenia zeznania. Przy pomocy tego programu możemy bez problemu wypełnić wszelkie luki, bez zamartwiania się, czy nasze obliczenia były właściwie. Zbycie posesji nabytej lub pobudowanej przed 1 stycznia 2007 nie jest wymagane by było deklarowane i nie jest opodatkowane podatkiem od dochodu.

Formularze PIT 37 do wydruku znajdziemy masowo w Internecie jak również na stronach urzędów skarbowych. Pamiętaj by rozliczenie roczne 2014 było złożone w terminie. Pozwoli ci to uniknąć nieprzyjemności. Jeżeli roczne koszty uzyskania przychodów określone powyżej, są niższe od wydatków na dojazd do zakładu pracy lub zakładów pracy środkami transportu autobusowego, kolejowego, promowego lub komunikacji miejskiej, w rocznym rozliczeniu podatku koszty te mogą być przyjęte przez pracownika lub przez płatnika pracownika w wysokości wydatków faktycznie poniesionych, udokumentowanych wyłącznie imiennymi biletami okresowymi - art. 22 ust. 11 ustawy . W dokumencie PIT O, załączanego do PIT 37 za 2014 istnieje możliwość skorzystania z wielu odliczeń.

Pit 36 l druk

Program PITy 2013 to najlepszy, sprawdzony sposób na wypełnianie rocznych druków PIT rocznych. Jeżeli chcesz zdążyć ze złożeniem PIT-39 na czas rozlicz i wypełnij go przez nasz program. Program do PIT pozwoli zrobić Ci to szybko i sprawnie, unikniesz błędów w wyliczeniach. Rozliczając się z pomocą deklaracji PIT-37 pamiętajmy, że wysokość naszego podatku możemy pomniejszyć poprzez odliczenie z tytułu darowizn. Dzięki tej uldze możemy odliczyć do 6% naszego dochodu.

System e-deklaracje gwarantuje bezpieczeństwo przesyłanych danych. Dzięki wymogowi autoryzacji deklaracji do minimum spada ryzyko, że ktoś się podszyje pod podatnika. Potwierdzeniem złożenia deklaracji jest Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO). Traktowane jest ono na równi z dowodem nadania listu poleconego czy potwierdzeniem złożenia zeznania bezpośrednio w urzędzie skarbowym. Zeznanie roczne PIT 38 tworzą obywatele, jacy osiągneli w roku fiskalnym dochody z giełdy, na przykład dochody kapitałowe, dochody z funduszy inwestycyjnych, przychody ze zbycia instrumentów pochodnych. W programie dla księgowych PITy 2014 dostępne jest też więcej niż 300 aktywnych druków, w tym większość aktualnych formularzy dla Urzędu Skarbowego w wielu kategoriach, np. program do faktur, dokumenty księgowe, kadry i płace, magazyn itp.

Dzięki uldze rehablilitacyjnej możemy odliczyć sobie również wydatki na leki, które zostały zlecone przez specjalistę (lekarza), a których koszt każdego miesiąca przekracza sumę 100 zł. Rozliczając się ryczałtem od przychodów nie mamy możliwości skorzystania ze wszystkich odliczeń, które dostępne są, kiedy wykorzystujemy inną formę opodatkowania. Podatnik składający PIT-28 nie może rozliczać się wspólnie z małżonkiem, ani jako osoba samotnie wychowująca dziecko. Przysługują mu za to pozostałe ulgi, w tym ulga abolicyjna za dochody uzyskane za granicą. Główne okno programu dla księgowych PitY 2014 jest skonstruowane na wzór programu Eksplorator systemu Windows, tak więc jego obsługa nie powinna dodać problemów żadnemu użytkownikowi tego systemu.

Zniżki przysługujące przy składaniu formularza podatkowego PIT-37 dzielą się na odliczenia od dochodu oraz na odliczenia bezpośrednio od podatku. Do odliczeń od dochodu zaliczamy składki na ZUS i IKZE, zwroty nienależnych świadczeń, ulga na leki, ulga na rehabilitację, sprzęt rehabilitacyjny, ulga na samochód przystosowany do potrzeb osoby niepełnosprawnej czy ulga na Internet. Odliczenia bezpośrednio od podatku to między innymi składki zdrowotne, ulga na dzieci (prorodzinna) oraz ulga za pracę za granicą (abolicyjna). Rozliczenie deklaracji PIT-37 za 2014 umożliwia podatnikom skorzystanie z szeregu ulg i odliczeń. Możemy między innymi odliczyć od podatku ulgę rehabilitacyjną, ulgę internetową, ulgę prorodzinną oraz wiele innych. Z zniżek możemy skorzystać wypełniając zgodne apendyksy PIT 2014. Blankiet PIT-28 jest wyjątkiem, który odróżnia go od większości formularzy, ponieważ termin nie upływa 30 kwietnia 2015 roku, a należy go dostarczyć do Urzędu Skarbowego nie później niż 20 stycznia 2015 roku.

Formularza PIT-36 nie tworzą prowadzący działalność gospodarczą rozliczaną ryczałtem od przychodów, chyba że posiadają dwa rodzaje biznesów – jedną objętą opodatkowaniem według skali podatkowej (PIT 36) drugą – ryczałtem (Pit-28). W owym przypadku złożą oni dwie deklaracje fiskalne – dla każdej działalności osobno. Podatnicy opłacający podatek dochodowy od osób fizycznych, mają prawo do umniejszenia przychodu o koszty jego uzyskania (wyjątek stanowi ryczałt od przychodów ewidencjonowanych i karta podatkowa). Osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, wypełniające formularz PIT 37, naliczają podatek dochodowy na zasadach ogólnych, zgodnie ze skalą podatkową. Tworząc deklaracje PIT razem z małżonką lub jako obywatel samodzielnie wychowujący malucha, dasz radę wyliczać podatek na PIT 37. Warunkiem jest, by zarówno podatnik, jak i jego współmałżonek byli upoważnieni do rachowania zobowiązania podatkowego na PIT 37.

Pit36l druk

Druk PIT-38 jest właściwie dokumentem wykazującym dochody i straty poniesione na giełdzie. Na podstawie tychże dokonujemy obliczenia należnego podatku. Wykorzystując nasz darmowy program do PIT masz możliwość szybkiego rozliczenia się z PIT-28, PIT-36, PIT-37, PIT-38, PIT-39 oraz z wszystkich wymaganych załączników. Od dzisiaj zdołasz prędko i pewnie rozliczyć się z podatku za 2015 rok za pomocą internetu. Nie musisz nic pobierać- wypełnij PIT online!

Pit 36l 2015

Gdy osoba uruchamia działalność ekonomiczną w biegu roku skarbowego – zawiadomienie o doborze podatku liniowego powinno się dokonać najpóźniej do dnia wcześniejszego dzień zaczęcia tego biznesu, nie później wszelako niż w dniu otrzymania pierwszego profitu. Przy PIT-28 istnieje także możliwość wysłania swojego zeznania w formie elektronicznej. Wówczas przesyłamy nasze rozliczenie przez internet, również w trybie online. Zeznanie PIT-28 jest formularzem przeznaczonym dla biznesmenów prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą indywidualnie lub w formie spółki. Na dodatek z formy rozliczenia za pomocą ryczałtu mogą rozliczać się osoby zdobywające przychody z najmu oraz dzierżawy, jak także podnajmu i poddzierżawy.

druk pit 36 program

Deklaracja PIT 36 rozliczenie 2015/2015. Formularz PIT-36 przeznaczony jest dla podatników, którzy prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą. W poniższym tekście przedstawione zostaną najważniejsze informacje dotyczące tej formy rozliczenia podatkowego. Zbycie majętności kupionej lub zbudowanej w latach 2007 – 2008 deklaruje się w dodatkowej rubryce deklaracji, którą składa się w związku z osiąganymi przychodami, a gdy podatnik w danym roku innych przychodów nie osiąga – na Pit-36. Osiągnięcie udziałów w jednostkach posiadających indywidualność prawną za wkład pieniężny (np. za gotówkę) zobowiązuje nas do przesłania do Urzędu Skarbowego PIT-38 nie wcześniej niż w czasie zbycia udziałów. Ich objęcie nie wytwarza dlatego przychodu obliczanego na PIT-38.

główne okno programu

System e-Deklaracje jest bezpieczny i całkowicie darmowy, a Twoje zeznanie zostanie przesłane bezpośrednio do urzędu skarbowego. Pamiętaj jednak, że gwarancję bezpieczeństwa dają tylko te formularze, które zostały pobrane ze strony systemu e-Deklaracje na www.finanse.mf.gov.pl. Łącznie lub oddzielnie opodotkowanie dochodów małżonków w sytuacji, w której małżonkowie rozliczają się wspólnie należy złożyć wspólny załącznik PIT/O. Formularz PIT-36L rozliczają przedsiębiorcy, którzy złożyli oświadczenie o rozliczeniu w formie liniowej oraz rozpoczęli działalność gospodarczą w trakcie roku powiadamiając Urząd Skarbowy poprzez oświadczenie w formie druku CEiDG-1. Rozliczanie i wypełnianie formularza PIT-36L odpada dla tych podatników, którzy uzyskali przychód z tytułu usługi na rzecz pracodawcy (tak byłego jak i obecnego).

2014-10-02 | Admin | | |

Bezpłatny program PITY 2014/2015

Bardzo często wraz z głównym formularzem podatkowym trzeba złożyć dodatkowe załączniki, np. korzystanie z ulg wymaga złożenia PIT/O, PIT/D lub PIT-2K. Liczbę załączników oraz ich rodzaj trzeba wskazać we właściwej rubryce znajdującej się w podstawowym formularzu. PIT-38 sporządzają podatnicy, jacy w roku podatkowym uzyskali prywatnie (poza firmą) dochody z tytułu: objęcia udziałów (akcji) w biznesach mających indywidualność prawną lub wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż firma albo zorganizowana cząstka spółki, zbycia pochodnych instrumentów pieniężnych oraz realizacji praw z nich wynikających, sprzedaży papierów wartościowych, sprzedaży udziałów w biznesach mających osobowość prawną, sprzedaży pożyczonych wartościowych papierów (czyli sprzedaż krótka). Z jakiej przyczyny wybrać właśnie prezentowany program do rozliczeń rocznych? - nie zrobisz błędu w obliczeniach - prezentowany program wykona je za Ciebie!, - wszystkie Twoje dane podawane przy rozliczaniu się z podatku są zaszyfrowane i przechowywane na bezpiecznych serwerach (tylko Ty masz do nich dostęp), - opisywana aplikacja do wypełniania PIT została przygotowana przez obeznanych księgowych i informatyków, co sprawia, że możesz być pewny, że w Twoje zeznanie podatkowe nie wkradnie się nawet najmniejszy błąd, - możesz pobrać bezpłatny program, jak również wypełnić PIT przez internet, - przedstawiony program udostępniony jest całkowicie bezpłatnie.

Jak wypełnić pit 36l

Korzystanie z preferencyjnych form opodatkowania w przypadku pozostałych przychodów: ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, podatku liniowego, karty podatkowej nie wyklucza możliwości rozliczenia się na PIT 37 druk. W takiej sytuacji poza PIT-37 należy złożyć inne formularze, w którym wykazane zostaną przychody uzyskane z pozostałych źródeł. Tak samo należy postąpić w przypadku przychodów o charakterze kapitałowym i przychodów z odpłatnego zbycia nieruchomości, które rozliczamy odpowiednio w PIT-38 i PIT-39. Program PIT 2014/2015 jest idealny dla podatników, którzy mają problemy z rozliczaniem podatków, lub chcą mieć pewność, że nie popełnili żadnego błędu. Bezpłatny program, który można pobrać na naszej strony pozwala na rozliczenie wszystkich rocznych formularzy PIT, takich jak PIT 28, 36, 37, 38, 39 i 36L oraz wszystkich załączników. Formularz PIT-37 zawiera także kilka załączników. W przypadku odliczeń od dochodu lub podatku niezbędny jest druczek PIT/O, na cele mieszkaniowe użyjemy formularza PIT/D. W przypadku pierwszego skorzystania z ulgi odsetkowej załączymy druk PIT-2K.

Odejmowanie od podatków ulg fiskalnych bardzo często jest zawikłane, istnieje dużo przepisów podatkowych, całkiem dużo interpretacji podatkowych, a interpretacje podatkowe najpowszechniej są bardziej złożone niż same akty prawne, dlatego też warto skorzystać z gratisowego oprogramowania Pit 2014, który odlicza wszelakie odliczenia automatycznie. Nadal możemy korzystać z ulg kontynuowanych, czyli budowlanej, odsetkowej, remontowej czy tej, która dotyczy kas mieszkaniowych. W celu zdobycie szczegółowych informacji, warto odwiedzić stronę Ministerstwa Finansów, na której znajdziemy potrzebne nam informacje. Studenci najczęściej utrzymują się dzięki wsparciu finansowemu od rodziców, a także z pracy dorywczej, czy co też ze stypendiów jakie udaje im się uzyskać. Rodzi się więc pytanie czy student otrzymujący takie dochody powinien płacić od nich podatek i składać coroczną deklaracje PIT? Jakie formularze PIT obowiązują studentów?

Pit 36l za 2014

Wypełnienie formularza PIT-39 winno być dokonane do dnia 30 kwietnia roku następującego po rozliczanym okresie podatkowym. Rozliczenie w terminie pozwoli nam uniknąć wszelkich kar lub składania korekty. W przypadku, gdy jeden ze współmałżonków rozlicza się ze swojej działalności gospodarczej, zaś drugi uzyskuje dochód, szacowany na innym formularzu, składają oni zbiorową deklarację PIT-36. Dobry program do PIT to podstawa podczas rozliczania z podatku lub ryczałtu za 2014 rok. Dzięki niemu wypełnianie PIT 2015 zajmie Ci około 5 minut!

Pit 36 l

Program PIT 2014/2015 jest idealny dla podatników, którzy mają problemy z rozliczaniem podatków, lub chcą mieć pewność, że nie popełnili żadnego błędu. Bezpłatny program, który można pobrać na naszej strony pozwala na rozliczenie wszystkich rocznych formularzy PIT, takich jak PIT 28, 36, 37, 38, 39 i 36L oraz wszystkich załączników. Podatnicy otrzymujący zarobki z wynajmu prywatnego przesyła Pit 28, gdy zawiadomił do 20 dnia miesiąca następnego po miesiącu otrzymania pierwszego przychodu z tytułu najmu nie profesjonalnego, poddzierżawy, podnajmu, dzierżawy oraz umów o porównywalnym charakterze - w wypadku początkowego profitu w grudniu, zawiadomienie należy oddać do końca roku. PIT 2015 - wypełnij i wyślij przez internet. Rozliczając się za rok 2014 mamy możliwość wysłania deklaracji podatkowej przez internet prosto do przypisanemu nam Urzędu Skarbowego. Jest to wielka wygoda, a ponadto olbrzymia oszczędność czasu i nerwów.

pit 28 2015

Pit-36l 7

Zeznanie PIT-36 to druk, który powinno się złożyć do właściwego Urzędu Fiskalnego do 30 kwietnia 2015 r. Aby dotrzymać terminów i wypełnić druk poprawnie, warto skorzystać z aplikacji służącej do wypełniania PIT. Jest ona dostępna niżej. Jeżeli podatnik wysyła deklarację przez Internet uzyskuje potwierdzenie za pomocą kodu, który zostaje wygenerowany przez system, który wprowadziło Ministerstwo Finansów czyli Urzędowe Poświadczenie Odbioru, które lepiej zachować w przypadku kontroli. Przy wypełnianiu pitów warto posłużyć się aplikacją PITy 2014 program, którą w zeszłym roku podatkowym do wypełnienia pita użyło setki tysięcy Polaków. A zatem który pit jest dla kogo?

Jeżeli chcesz zdążyć ze złożeniem PIT-39 na czas rozlicz i wypełnij go przez nasz program. Program do PIT pozwoli zrobić Ci to szybko i sprawnie, unikniesz błędów w wyliczeniach. Deklaracji PIT-36 nie złożą prowadzący działalność gospodarczą rozliczaną ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, chyba że mają dwa rodzaje jednostek gospodarczych – jedną opodatkowaną według skali (Pit-36) drugą – ryczałtem (Pit 28). W takim przypadku złożą oni dwie deklaracje skarbowe – dla każdej firmy odrębnie. Wspomniany program PIT przez sieć to przede wszystkim: - bezpieczeństwo- aplikacja sama dokona za Ciebie wszelkich rachunków, a dodatkowo będzie krok po kroku instruować Cię co wpisać w danej rubryce, - uniwersalność- omawiany program do PIT obsługuje wszelkie dostępne formularze PIT wraz z załącznikami, - wygoda - z naszą aplikacją masz możliwość wysłać PIT prosto do Urzędu Skarbowego- nie trać więc więcej czasu na stanie w kolejkach, - prostota - zbudowaliśmy aplikację tak, aby nie sprawiła nikomu problemu, nawet osobom mało obeznanym w posługiwaniu się komputerem.

PIT 36 należy posłać prowadząc podnajem, dzierżawę, najem, poddzierżawę albo zawierając podobną umowę o analogicznym zakresie, opodatkowane wg. skali podatkowej (zatem nie wybrały objęcia opodatkowaniem ryczałtem od przychodów albo liniowo w zakresie tych umów). Z odliczenia na brzdąca zdoła korzystać obywatel, jaki za rok podatkowy pełnił opiekę przez spełnianie misji rodziny zastępczej na kanwie wyroku sądu albo umowy ratyfikowanej ze starostą lub wykonywał kompetencję rodzicielską lub spełniał funkcję opiekuna prawnego, jeśli pociecha z nim kwaterowała. Zaimplementowany w programie mała księgowość PIT 2015 klarowny sposób ekspozycji danych pozwala w naturalny i prędki sposób dotrzeć do wymaganych elementów aplikacji i przechowywanych tam informacji.

Pit36l druk

Aplikacja PITy przygotowuje Twój PIT praktycznie automatycznie, podajesz jedynie kilka kwot z deklaracji PIT-40 czy PIT-11 i otrzymujesz gotowe zeznanie PIT. Za pomocą naszego programu PITY 2014 możecie wypełnić zeznania podatkowe za 2014 rok - PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39. Nasza aplikacja umożliwia również rozliczenie załączników PIT. Program jest uniwersalny - za pomocą jednego programu do PIT jesteście w stanie rozliczyć każdą deklarację podatkową bez względu na to, jakie przychody uzyskaliście w trakcie roku podatkowego. Odejmowanie od podatków ulg fiskalnych wydaje się być zawiłe, istnieje bardzo dużo przepisów podatkowych, sporo objaśnień podatkowych, a objaśnienia podatkowe powszechnie są bardziej skomplikowane niż same paragrafy w ustawach, dlatego też warto skorzystać z darmowej aplikacji Pit 2014, który odejmuje wszelakie odliczenia samodzielnie.

Kto tworzy blankiet PIT-28? Z deklaracji PIT-28 co roku korzystają osoby, które prowadzą własną działalność gospodarczą i rozliczają się na zasadzie ryczałtu ewidencjonowanego. PIT-28 jest przeznaczony dla osób wykonujących wolne zawody takie jak na przykład lekarz, stomatolog czy też położna. Korzystanie z ryczałtu ewidencjonowanego dodatkowo obłożone jest obostrzeniami dotyczącymi limitu dochodów. Studenci najczęściej utrzymują się dzięki wsparciu finansowemu od rodziców, a także z pracy dorywczej, czy co też ze stypendiów jakie udaje im się uzyskać. Rodzi się więc pytanie czy student otrzymujący takie dochody powinien płacić od nich podatek i składać coroczną deklaracje PIT? Jakie formularze PIT obowiązują studentów? To spora korzyść, warto jednak wspomnieć o innej rzeczy, jaką jest dostępność w Internecie programów do wypełniania deklaracji podatkowych za mijający rok. Jest to ogromne udogodnienie, gdyż nie tracimy pieniędzy na niepotrzebne wizyty w biurach księgowych czy innych instytucjach, które do tej pory były dla nas niezbędne pod koniec roku, gdy zabieraliśmy się za wypełnianie deklaracji podatkowej.

pity 2014 2015 mini 2

2014-10-02 | Admin | | |

Program PIT TaxMachine 2015/2014

Jeśli zbyłeś nieruchomość w roku fiskalnym to musisz utworzyć deklarację Pit-39, aby rozliczyć formularz należycie powinieneś wiedzieć w jaki sposób obliczyć przychód ze zbycia nieruchomości, w jaki sposób obliczyć koszty pozyskania tego przychodu, ponadto przydatna jest wiedza na temat nadających się do uwzględnienia ulg mieszkaniowych. Oprócz aplikacji PIT online oferujemy również standardowy program, który możesz pobrać i zainstalować na własnym komputerze. Za pomocą naszego program tak samo jak w przypadku aplikacji PIT przez Internet masz możliwość wypełnić PIT-39, PIT-37, PIT-38, PIT-36, PIT-36L, PIT-40, PIT-28. Powszechnie stosowaną przez osoby ulgą jest odliczenie prorodzinne, dzięki niej odejmujemy 1112,04 od podatku na jednego potomka, stosując tą ulgę możemy odzyskać naprawdę duże kwoty podatku.

Jeżeli podatnik uzyskuje dochody z więcej niż jednego źródła, przedmiotem opodatkowania w danym roku podatkowym jest suma dochodów ze wszystkich źródeł przychodów. Dochodem ze źródła przychodów, jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej, jest nadwyżka sumy przychodów z tego źródła nad kosztami ich uzyskania osiągnięta w roku podatkowym. Jeżeli koszty uzyskania przekroczą sumę przychodów, różnica jest stratą ze źródła przychodów. Z niniejszej witryny WWW zdołasz także pobrać w pełni bezpłatny program do wypełniania PIT za 2015 rok! Za pomocą naszego programu wypełnisz PIT-36, PIT-39, PIT-38, PIT-36L, PIT-37, PIT-28, a także wszelkie suplementy dołączane do zeznań podatkowych. Korzystając z naszego programu do PIT abcpodatkowe.pl masz możliwość wypełnić każdy rodzaj formularza zeznania podatkowego wraz z załącznikami. Dowolnie może skonfigurować własną deklarację podatkową. Dodatkowo nasz program przeprowadzi Cię krok po kroku przez wypełnianie zeznania.

Przy pomocy tego programu możemy bez problemu wypełnić wszelkie luki, bez zamartwiania się, czy nasze obliczenia były właściwie. Składając PIT-28 mamy możliwość przekazania swojego 1% podatku na jakiś cel – mamy tu na myśli organizacje pożytku publicznego. Blankiet PIT-36 to druk, który należy złożyć do właściwego Urzędu Podatkowego do 30 kwietnia 2015 r. Aby dotrzymać terminów i wypełnić druk właściwie, należałoby skorzystać z aplikacji służącej do wypełniania PIT. Jest ona dostępna u dołu.

Formularz PIT 36 jest przeznaczony dla podatników, do których ma zastosowanie art. 45 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (nie dotyczy więc ryczałtowców, ani opodatkowanych wg karty podatkowej), a których dochody nie mieszczą się w zakresie pit 37. Formularz PIT 37 szykujemy jeżeli zdobywamy dochody jedynie poprzez płatników podatku dochodowego np. od pracodawcy, z zakładu emerytalnego bądź z renty itd. Zawsze co roku musisz złożyć w Urzędzie Fiskalnym formularz PIT, oprogramowanie Pity 2014 to idealny sposób na spełnienie tego bardzo trudnego obowiązku, wypróbuj bezpłatne oprogramowanie jeszcze dziś.

W zeznaniu za rok 2014 zmieniły się częściowo zasady rozliczania upustów podatkowych - warto się więcej dowiedzieć o tym, jak skorzystać z ulgi prorodzinnej oraz ulgi internetowej. PIT-37 to zeznanie podatkowe, które składa najliczniejsza rzesza podatników. PIT-37 dotyczy bowiem tych, którzy rozliczają się za pośrednictwem płatników, a są nimi przeważnie pracodawcy lub zleceniodawcy. Przychody rozliczane na PIT-37 opodatkowane są na ogólnych zasadach skali podatkowej (18-32%). Zeznanie PIT-37 przygotowujemy jedynie wtedy gdy zarabiamy zyski jedynie poprzez płatników podatku dochodowego np. od pracodawcy, z emerytury bądź z renty itp.

Przez internet możliwe jest rozliczenie wspólnie z małżonkiem. Taki PIT 2014 podpisać może jeden małżonek, który wypełnia akurat deklarację. Nie są wymagane żadne dodatkowe pełnomocnictwa, gdyż złożenie "podpisu" (wpisanie danych uwierzytelniających jednego z małżonków) jest uznawane za automatyczną zgodę drugiego z małżonków na wypełnienie deklaracji wspólnie i podanie danych związanych z jego dochodami na tej deklaracji. Małżonek który składa PIT 2015 działa wówczas nie tylko w swoim imieniu, ale drugiego z małżonków. Podatnicy, którzy mają firmę, i wybrali opodatkowanie podatkiem liniowym 19%, tworzą w Urzędzie Podatkowym deklarację roczną Pit 36l. Tych podatników, którzy prowadzą działalność gospodarczą (w tym pozarolniczą), zawarli umowę najmu, lub korzystają z kredytu podatkowego i uzyskują wynagrodzenie bez pośrednictwa płatnika, czeka rozliczenie i wypełnienie druku PIT-36. Do podatku opłacanego wedle tego druku stosuje się skalę podatkową 18-32%.

Aby mieć pewność i dowód nadania deklaracji podatkowej warto, kiedy oddajemy deklarację w okienku podawczym, aby urzędnik ją przyjmujący, potwierdził na przygotowanej kopii datę przyjęcia oryginału. Takiego potwierdzenia można domagać się od urzędnika w konsulacie, od kapitana statku, osoby przyjmującej deklarację w jednostce wojskowej czy areszcie śledczym. Z ulg w PIT-37 należy korzystać, ponieważ dzięki temu nasze gospodarstwo domowe odzyska choć część z zapłaconych podatków, dlatego trzeba dokładnie tę sprawę przemyśleć, by była dla nas z korzyścią. Sporządzając druk roczny PIT automatycznie ryzykujesz sporo, łatwo jest popełnić tragiczny w skutkach błąd, za który prędzej czy później przyjdzie Panu lub Pani zapłacić, dlatego też nie powinieneś się za to brać bez odpowiednich narzędzi, poprawny program bardzo uprości rozliczenie druków PIT i zapewni, że będzie ona dobrze policzona.

Pity 2014 to w najwyższym stopniu przyjazny dla użytkowników, darmowy program do deklaracji PIT za 2013 ułatwiający rozliczenie pit za 2013 rok i ich natychmiastowego wysłania do Ministerstwa Finansów przez sieć globalną z wykorzystaniem systemu e-pity. Niniejszy program do PIT za 2015 rok zdecydowanie ułatwia rozliczenie się z podatku za poprzedni rok. Dla osób, które są aczkolwiek zielone w tematyce podatkowej przyrządzaliśmy przewodniki do wypełnianie PITów. Ponadto PIT-37 dotyczy osób, które otrzymują przychód z emerytur i rent (także renta np. socjalna). Prócz rent i emerytur wliczają się również w ten proces przychody z racji zasiłków i świadczeń przedemerytalnych.

Darmowy program do rozliczania pit za 2014

W roku 2015 składamy rozliczenie podatkowe za dochody osiągane w 2015 roku. Podatnicy rozliczający się z PIT-37 zobligowani są do złożenia deklaracji podatkowej do 30 kwietnia 2015 roku. W wypełnianiu PIT-38 bardzo przydatnym narzędziem jest program do PIT, który pomaga podatnikom w uzupełnianiu wszelkich zeznań podatkowych. Program pomaga w uzupełnianiu wszelkich rubryk, dokonaniu wyliczeń, a także w złożeniu deklaracji do urzędu skarbowego. Deklaracje roczne posyłamy do końca kwietnia po roku skarbowym, wyjątkiem jest deklarację roczną Pit 28, które musimy dostarczyć do ostatniego dnia stycznia.

Program do rozliczania pit 2014 za darmo

Istotnym warunkiem do skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej jest to, żeby dochód osoby niepełnosprawnej nie był wyższy niż 9120 zł na rok. Ponadto mała księgowość PITY 2015 zawiera w sobie kadry i płace, w tym listy płac, z obsługą PIT-11, PIT-4R, PIT-40, kartotek honorariów oraz program do faktur, aplikacja magazynowy. Ulgę prorodzinną rozliczy podatnik jeżeli opodatkowany jest na wg. skali podatkowej (PIT 36, PIT 37).

Osoba opłacająca podatek różnorakimi stawkami zryczałtowanego podatku od przychodów, odliczający od dochodów, potrąceń takich dokonuje od wszelkiego typu zysku w takim stosunku, w jakim w roku fiskalnym pozostają poszczególne przychody objęte opodatkowaniem odmiennymi stawkami w łącznej sumie profitów. Stworzenie druku PIT dla zysków zarobionych poza granicą kraju jest skomplikowaną sprawą, dlatego też winno się w takowym przypadku poprosić o wytworzenie zeznania u zawodowca, np. u księgowego. Darmowe oprogramowanie PITy 2013 to łatwa w obsłudze aplikacja pod system Windows, przygotujesz i prześlesz nią formularze PIT ekspresowo i komfortowo.

pit 36l program 2014

Pity 2014 dobre programy

Mnóstwo osób co roku ma sporo problemów podczas wypełniania zeznań fiskalnych. Wielokrotnie nie wiemy co w danym polu wpisać albo jakie zeznanie podatkowe powinniśmy utworzyć. Aby pomóc polskim podatników wykonaliśmy porady dla każdego rodzaju zeznania podatkowego. Zobacz jak wypełnić poszczególne zeznania PIT. Program PITy TaxMachine 2014/2015 pozwala wysyłać e-deklaracje przez Internet i dostarcza je bezpośrednio do Urzędu Skarbowego – dzięki temu dane użytkownika są bezpieczne i nikt niepowołany nie ma do nich wglądu. Możesz też utworzyć PIT przez internet. Nie musisz nic pobierać ani instalować. Kliklnij poniżej i wypełnij PIT online!

Najnowsze statystyki pokazują, że wciąż my - Polacy mamy trudność z osobistym rozliczeniem się z podatku. Moc osób wykorzystuje w takiej sytuacji z pomocy znajomych lub księgowej. Zaledwie 40% społeczeństwa w pojedynkę wypełnia zeznanie podatkowe. Jest to utwierdzenie dezinformacji i próżniactwa w polskim społeczeństwie. Rozliczenie formularza PIT-37 zajmuje bowiem maksymalnie 10-15 minut. Adekwatny program do PIT-37 może się przyczynić do tego, że ten czas uda się jeszcze bardziej skrócić. Ulga internetowa dotyczy tylko tych osób, które w roku rozliczeniowym, czyli 2014 korzystały z Internetu na podstawie umowy, z której wynika, że uiszczaliśmy miesięczne opłaty za używanie Internetu. Wszystkie osoby, które korzystały z niego nieodpłatnie nie będą mogły skorzystać z ulgi internetowej. Deklarację roczną Pit 38 obejmuje obywateli prywatnie trudniących się kupnem i sprzedażą wartościowych papierów albo zbywających udziały w jednostkach gospodarczych.

pity konfiguracja wydruki

2014-10-02 | Admin | | |

Nasz za darmo program Pit 2014/2015

Pit-36 rozliczyć należy jeśli zbyliśmy posiadłość zbudowaną czy też nabytą w latach 2007-2008. Na druk PIT-37 możemy rozliczyć także szereg ulg. Najpopularniejszymi upustami stosowanymi tutaj są ulga internetowa oraz ulga prorodzinna. Osoby, które skorzystały z ulgi internetowej muszą liczyć się z jej wygaśnięciem, natomiast ci podatnicy, którzy jeszcze jej nie wykorzystali posłużyć się mogą nią dwa razy. Ulga prorodzinna natomiast znacznie wzrosła dla rodzin wielodzietnych, na trzecie, czwarte i kolejne dziecko. Wypełnianie i rozliczanie formularza PIT-38 jest niemożliwe bez druku PIT-8C. Druk taki dostaniemy od biura maklerskiego, które prowadzi nasz rachunek inwestycyjny.

Program rozliczenia pit 2014

Przesyłanie deklaracji PIT poprzez globalną sieć Internet jest naprawdę bezzwłoczne i wygodne z aplikacją Pit 2014, starczy kilka sekund i twój roczny druk PIT trafia do Urzędu Skarbowego. Ustawa przewiduje następujące sposoby obliczania podatku:

 • 19% podatek od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej lub z działów specjalnych produkcji rolnej (wybór tego sposobu opodatkowania następuje poprzez pisemne oświadczenie złożone przez podatnika
 • według skali podatkowej(w 2014 r. obowiązuje taka sama skala jak w latach 2009-2012) - art. 27 ust. 1 ustawy,
 • 19% podatek od dochodu uzyskanego z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit.a)-c) ustawy nabytych po 31 grudnia 2006 r.
 • w formie ryczałtu od dochodów (przychodów), określonych w art. 29, 30 i 30a ustawy, których nie łączy się z dochodami z innych źródeł,
 • dochodów opodatkowanych w ten sposób nie łączy się z dochodami z innych źródeł) – art. 30c ustawy,
 • 19% podatek od dochodów z kapitałów pieniężnych, przykładowo z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych (dochodów opodatkowanych w ten sposób nie łączy się z dochodami z innych źródeł) – art. 30b ustawy,
Przed przygotowaniem e-deklaracji należy przygotować się na podanie następujących danych identyfikacyjnych: nazwisko, numer PESEL – jeśli podatnik ten numer posiada, kwota przychodu wskazana w zeznaniu podatkowym bądź rocznym obliczeniu podatku za rok podatkowy o dwa lata wcześniejszy niż rok, w którym składany jest dokument w formie elektronicznej, pierwsze imię, data urodzenia.

Sprzedanie nieruchomości w ciągu roku podatkowego skutkuje tym, iż składając zeznanie czeka nas wypełnienie i rozliczenie formularza PIT-39. Jednak wcale nie każdorazowo taka transakcja objęta jest podatkiem. Należy dokładnie sprawdzić, czy dana ulga podatkowa nie dotyczy właśnie nas, bo kto chce stracić pieniądze? Chyba nikt, dlatego warto dobrze zapoznać się z tematem PIT-ów i rozliczeń podatkowych za mijający rok. Gdy planujesz przygotować zeznanie PIT to miej na uwadze, że chyba najszybciej wykonasz to z darmowym programem Pity 2014.

Darmowy program do rozliczenia pit 2014

Deklaracja PIT-36 za 2015. Powyżej wskazane osoby, aby rozliczyć się z Urzędem Skarbowym, muszą skorzystać z formularza PIT-36. Druk ten dostępny jest poniżej. Na osobach fizycznych mających miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ciąży nieograniczony obowiązek podatkowy. Oznacza to, że osoby te podlegają obowiązkowi podatkowemu w Polsce od całości uzyskanych dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów. Podatek dochodowy wynikający z zeznania jest podatkiem należnym za dany rok, chyba że właściwy organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej wyda decyzję, w której określi inną wysokość podatku. W razie niezłożenia zeznania o wysokości osiągniętego dochodu, organ wyda decyzję określającą wysokość zobowiązania w podatku dochodowym.

Rozliczenie pit 2014 program

Każda osoba planująca w swoim rocznym zeznaniu podatkowym wykorzystanie ulg podatkowych powinna pamiętać, że prawie wszystkie odliczenia są limitowane. Oznacza to, że dochód albo podatek może zostać pomniejszony jedynie do wysokości kwoty określonej w przepisach ustawy o PIT. Sprawdź jakie limity odliczeń w podatku dochodowym od osób fizycznych obowiązywały w 2014 r. Jakiego procentu dochodu nie mogą przekroczyć przekazane darowizny, jaki jest roczny limit wydatków na Internet, jaką kwotę możesz odliczyć z tytułu ulgi na dzieci. Dodatki do deklaracji PIT-37 za rok 2015. Do PIT-37 załączyć jest dozwolone PIT/O, PIT/D lub PIT-2K. Pierwszy z nich służy wykazaniu wszelkiego rodzaju odliczeń od podatku, które nie są powiązane z ulgami mieszkaniowymi. To tutaj podaje się informacje dotyczące np. zniżki internetowej, ulgi na dzieci a także złożonych w danym roku podatkowym darowizn. PIT/D służy do wykazania odliczeń wydatków mieszkaniowych w danym roku podatkowym. PIT-2K składa się razem z formularzem PIT/D i korzystają z niego podatnicy odliczający ulgę odsetkową, powiązaną ze spłatą długu na cele mieszkaniowe. W programie PITy 2015/2015 ftpa.pl do rozliczenia przychodów ujętych w PIT 2015 w terminie 1 styczeń 2015 – 30 kwietnia 2015 wypełnisz ponadto każde formularze ważne od 1 stycznia 2015 pod każdym względem za darmo: PIT 28/B, ZAP3, PIT 36L, PIT 37, PIT 39, ZG, PIT 28, O, Z, D, PIT 36, NIP 7, PIT 38, PIT 28/A, PIT/B, 2K.

opp_200x200

Pity 2014 dobre programy

Po wysłaniu zeznania podatkowego PIT przez Sieć należy pobrać i zachować Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO), ponieważ jest ono dowodem traktowanym na równi z dowodem nadania listu poleconego, czy potwierdzeniem złożenia pit-u w urzędzie skarbowym. Zwykle można go wydrukować już po kilku minutach od wysłania deklaracji podatkowej PIT. Jest to ważny dokument, który odpowiada pieczątce podbijanej na tradycyjnym wydruku i jest potwierdzeniem, że dokonaliśmy obowiązkowego rozliczenia z Urzędem Skarbowym. Ważne jest również, że programy podatkowe są zazwyczaj darmowe, dzięki czemu bez problemu możemy je pobrać z Internetu. Dlatego bez wizyty w Urzędzie Skarbowym możemy w domu, bez większych problemów, wypełnić i wydrukować swoją deklarację podatkową (np. formularz pit 37), a następnie wysłać (przy pomocy e-deklaracji) bądź osobiście dostarczyć do Urzędu Skarbowego. Większa część aplikacji do zeznań PIT rocznych nie przydatna do użytkowania, bowiem nie posiadają wszystkich istotnych funkcji, jednym z wyjątków jest nasz darmowa aplikacja PITy 2013.

druk pit b 2014

Pit za rok 2014 program

Wiele osób ma spore problemy z rozliczeniem deklaracji podatkowych. Dlatego też często korzystamy z usług biur księgowych czy innych osób lub instytucji, które mają na celu pomóc, a raczej wypełnić za nas deklarację podatkową za mijający rok. Przygotowany przez nas program do PIT obsługuje: PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 oraz wszelkie załączniki PIT wymagane podczas rozliczenia rocznego. Przy rachowaniu deklaracji niezrównaną formą asysty jest skorzystanie z aplikacji do PIT. Pomaga ona podatnikowi dokonać potrzebnych odliczeń oraz wypełnić niezbędne rubryki. Nadto, dostarcza ona deklarację bezpośrednio do odpowiedniego Urzędu Fiskalnego drogą internetową. Można użyć z niej online lub po pobraniu na dysk laptopa. Należy pamiętać, aby nie zwlekać z wypełnieniem deklaracji – w odróżnieniu od innych formularzy, PIT-28 należy złożyć do 31 stycznia 2015 r.

Jeżeli jednak małżonkowie rozliczają się oddzielnie, każdy z małżonków powinien złożyć oddzielny załącznik do zeznania podatkowego, oczywiście zakładając, że będzie w rozliczeniu korzystał z ulg. Przed przygotowaniem e-deklaracji należy przygotować się na podanie poniższych danych identyfikacyjnych: data urodzenia, numer PESEL – jeśli podatnik ten numer posiada, kwota przychodu wskazana w zeznaniu podatkowym bądź rocznym obliczeniu podatku za rok podatkowy o dwa lata wcześniejszy niż rok, w którym składany jest dokument w formie elektronicznej, nazwisko, pierwsze imię. PITY 2015 najłatwiej rozliczysz właśnie naszym programem PIT. Pobierz go lub wypełnij PIT przez internet.

Formularz pit 37 do wydruku można uzyskać właśnie dzięki wspomnianemu programowi. Za pomocą naszego programu PITY 2015 możecie wypełnić zeznania podatkowe za 2014 rok - PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39. Nasza aplikacja umożliwia również rozliczenie załączników PIT. Program jest uniwersalny - za pomocą jednego programu do PIT jesteście w stanie rozliczyć każdą deklarację podatkową bez względu na to, jakie przychody uzyskaliście w trakcie roku podatkowego. Rozliczanie blankietu PIT-28 - instrukcja, poradnik. PIT-28 to jedyne z zeznań podatkowych, które musimy dostarczyć szybciej niż do 30 kwietnia. Rozliczający się z PIT-28 złożyć deklarację podatkową muszą najpóźniej do 31 stycznia 2015 roku.

2014-02-17 | Admin | | |

Bezpłatny program PITy TaxMachine 2015/2014

Na początku każdego roku podatkowego wszyscy podatnicy muszą tworzyć własne druki PIT roczne, na przykład PIT 37, Pit 36, PIT 28. Za asystą mojego oprogramowania PitY 2014 każdy polski podatnik wypełni kompleksowo zeznanie podatkowe. Nie potrzebujesz kilku programów do różnych druków. Dziś wystarczy Program PITY 2014 ze strony tmxp.pl. Jakie PITY obsługuje program? - PIT-36, - PIT-39, - PIT-36L, - PIT-28, - załączniki PIT., - PIT-37, - PIT-38 PIT 36l przygotują tylko Tobie prowadzący biznes, jacy najdalej do dnia 20 stycznia 2015 r. przekazali do Urzędu Skarbowego zawiadomienie, że chcą obliczać daninę publiczną w formie liniowej.

Pit 36l 2015

Przystoi także pamiętać, że PIT-39 wypełnia się również w przypadku sprzedaży: - spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu zarówno mieszkaniowego jak i użytkowego, - prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, - udziału w nieruchomościach, - prawa do wieczystego użytkowania gruntów. Nasz program zarówno w wersji do pobrania, jak również w wersji online oferuje podatnikom wysłania e-deklaracji czyli formularzy PIT prosto do Urzędu Skarbowego. Pozwala to zaoszczędzić sporo czasu i nerwów. Program księgowy PitY 2015 polecany jest dla średniej wielkości i małych podmiotów gospodarczych oraz biur księgowych i wszystkich podmiotów prowadzących mała księgowość. Większość jednostek sięgnie też po moduły: kadry i płace, program magazynowy, program do faktur.

Odbiorca programu dla księgowych PitY 2015 ma alternatywę jednoczesnego otwierania wielu okien aplikacji oraz równoczesnej pracy w wielu modułach aplikacji. Program PITy 2015 rozliczampodatki.pl to najłatwiejszy program do zeznań PIT na polskim rynku. Program PIT 2014 to druga edycja systemu epodatki.eu, poszerzona o obsługę pełnej gamy druków PIT: PIT-28, PIT-37, PIT-39, PIT-38, PIT-36, PIT-36L. Najlepszy program do PIT-ów jest do pobrania na stronie epodatki.eu! Rozliczenie PIT-37 powinno zostać przeprowadzone do 30 kwietnia roku następującego po roku rozliczeniowym. Aby znacznie przyspieszyć proces rozliczenia się z Urzędem Skarbowym proponujemy wypełnianie formularza przez program lub internet. Nasz program szybko i sprawnie dokona wszelkich obliczeń a druk dojdzie na czas do urzędu. Możemy naszą deklarację wypełnić w trybie online. Rozliczanie PIT-37 przez internet jest naprawdę wygodne, zaoszczędza znacznie nasz czas.

Pit 36l formularz

Formularz PIT-38 a łączne rozliczanie się małżonków. Opisywany formularz służy do indywidualnego rozliczania się podatnika. Mimo zakazu rozliczania dochodów wspólnie z małżonkiem, wypełnienie PIT-38 nie wyklucza możliwości wspólnego złożenia deklaracji podatkowej np. w formularzu PIT-37. Na tmxp.pl sporządziliśmy w pełni funkcjonalną internetową wersję mojego programu do PITów. Za jej pomocą rozliczysz się z każdego możliwego formularza PIT. Tak samo jak w wersji do pobrania na własny pecet masz możliwość rozliczyć się z PIT-36, PIT-38, PIT-36L, PIT-39, PIT-37, PIT-28. Wspomniany program online automatycznie zapyta cie o to jakie apendyksy chcesz podpiąć do swojego zeznania podatkowego. Druk PIT-36 to druk, jaki należy złożyć do właściwego Urzędu Skarbowego do 30 kwietnia 2015 r. Aby dotrzymać terminów i wypełnić deklarację należycie, należałoby skorzystać z aplikacji służącej do wypełniania PIT. Jest ona dostępna niżej.

Pit 36 l druk

Pit-39 wysyłają obywatele, jacy zbyli w poprzednim roku nieruchomość lub prawo do nieruchomości. PIT poprzez globalną sieć Internet to perfekcyjny sposób na przesyłanie zeznań PIT rocznych do urzędów fiskalnych, nasz program składa e-Pity w pełni samodzielnie, jesteśmy pewni, że jest to niezwykle łatwe i w pełni darmowe. W blankiecie PIT-28 nie mamy możliwości skorzystania z rozliczenia wspólnego. Jest to dopuszczalne jedynie w przypadku kiedy pozyskane dochody zdobyliśmy z prywatnego najmu na przykład mieszkania, a nie jest to prowadzone w ramach działalności gospodarczej.

pit 36 druk 2015

Zeznanie pit-36l

Za pomocą naszej aplikacji do PIT możesz rozliczyć się kompleksowo z podatku dochodowego za rok 2014 w 2015 rok. Nasz program zarówno w wersji standardowej, jak i w wersji online pozwala na rozliczenie każdego zeznania podatkowego wraz z formularzami. Z odliczenia kwoty wolnej od podatku nie mogą skorzystać podatnicy, którzy wybrali opodatkowanie w formie podatku liniowego, karty podatkowej lub ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, a także osoby opłacające podatek od dochodów o charakterze kapitałowym oraz od dochodów z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych. Przedstawiamy Państwu najnowszą wersję darmowego, a przy tym profesjonalnego, bezpiecznego i prostego w obsłudze programu do wypełniania deklaracji podatkowych PIT i wysyłania ich przez Internet.

pit 36 druk formularza

Z tej strony WWW możesz również pobrać w pełni bezpłatny program do wypełniania PIT za 2014 rok! Za pomocą prezentowanego programu wypełnisz PIT-36, PIT-37, PIT-38, PIT-36L, PIT-28, PIT-39, a także wszelkie załączniki dołączane do zeznań skarbowych. Jeżeli obywatel w trakcie roku traci uprzywilejowanie do opodatkowania podatkiem liniowym (19 procent) – gdy zdobędzie w własnej jednostki gospodarczej zarobki z tytułu usług, odpowiadających czynnościom, które osoba lub co najmniej jeden ze udziałowców spółki praktykował lub działa w roku fiskalnym na poczet byłego albo aktualnego pracodawcy – podatnik za cały rok posyła PIT-36, a nie PIT 36l. Z pomocą aplikacji PITy 2014 rozliczysz PIT nawet bez wiedzy księgowej - będziesz krok po kroku instruowany, co w jakim polu wpisać. Program sam wykona za Ciebie wszelkie wyliczenia, co też eliminuje ewentualność jakiejkolwiek pomyłki. Na koniec masz możliwość wysłać PIT prosto do Urzędu Skarbowego drogą elektroniczną - po co tracić czas na stanie w kolejkach? Do posyłania PIT przez net nie potrzebujesz cyfrowego podpisu, Twoje dane osobiste są potwierdzeniem tożsamości dla Urzędników.

Program PIT 2015 przyśpieszy nie tylko rozliczenie z podatku za 2014 rok, ale dodatkowo zrealizuje za Ciebie każdych obliczeń. Mój program do PITy 2015 obsługuje: PIT-36, PIT-37, PIT-36L, PIT-38, PIT-39, PIT-28 oraz wszelkie wymagane apendyksy do deklaracji skarbowej. Na stronie epodatki.eu możesz wypełnić formularz PIT 2014 przez internet. Wystarczy jedynie wejść tutaj, wybrać zeznanie podatkowe, które chcesz wypełnić i rozliczysz się z podatku. Możesz również skorzystać z systemu e-deklaracje, dzięki czemu wyślesz PIT prosto do Urzędu Skarbowego. Osoba prowadząca firmę składa Pit-28, gdy zawiadomił najdalej do 20 stycznia 2014 r. organ skarbowy o tworzeniu ryczałtem zarobków z tytułu biznesu. Dla osób startujących z działalnością za rok podatkowy pismo o wskazaniu ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych powinno być złożone w momencie wystartowania firmy nie później niż w chwili pozyskania pierwszego profitu.

Do posyłania deklaracji fiskalnej przez sieć do Urzędu Skarbowego nie potrzebujesz certyfikowanego podpisu elektronicznego.

2014-02-16 | Admin | | |

Bezpłatny program PIT 2015/2014

Sygnalizujemy, że możliwe jest wypełnianie deklaracji skarbowej PIT-37 indywidualnie, istnieje również możliwość wspólnego rozliczania się z małżonkiem, jak i możemy rozliczać się jako osoba samotnie wychowująca dziecko. Kto wypełnia deklarację PIT-28? Z zeznania PIT-28 co roku korzystają osoby, które prowadzą własną działalność gospodarczą i rozliczają się na zasadzie ryczałtu ewidencjonowanego. PIT-28 jest przeznaczony dla osób wykonujących wolne zawody takie jak na przykład lekarz, stomatolog czy też położna. Korzystanie z ryczałtu ewidencjonowanego dodatkowo obłożone jest obostrzeniami dotyczącymi limitu dochodów. W przypadku podmiotu wypłacającego renty, organizacja ta standardowo przeliczy podatników za nich (Pit-40A), przy czym nie ma obowiązku składać zeznania PIT-12. Podatnik PIT-40\A może potraktować jako informację, na bazie jakiej utworzy Pit-37 (alternatywnie inny druk w zależności od pozostałych źródeł dochodów).

Pit 38 broszura

Gdy już prześlemy zeznanie, uzyskujemy świadectwo, że system deklarację zaakceptował. Zostanie to potwierdzone poprzez wygenerowanie UPO – Urzędowego Potwierdzenia Odbioru, jest to kod, który staje się dowodem złożenia przez podatnika w danym terminie rocznego zeznania podatkowego. Takie potwierdzenie powinno się przechowywać, aż do przedawnienia zobowiązania podatkowego z którą dana deklaracja jest związana. A zatem UPO jest dowodem i potwierdza datę złożenia zeznania. Nasz program do PIT za 2015 rok zdecydowanie upraszcza rozliczenie się z podatku za ubiegły rok. Dla podatników, które są jednak zielone w tematyce skarbowej przygotowaliśmy informatory do rozliczania PITów. Zeznanie fiskalny PIT-37 to najpopularniejszy i w większości wypadków składany druk podatkowy. Składają go wszyscy podatnicy zatrudnieni w postaci umowy o pracę, umowy o dzieło, umowy zlecenie.

Formularza PIT-37 za 2014 rok nie wypełnią podatnicy: którzy uzyskali jakiekolwiek przychody, opodatkowane na zasadach ogólnych, bez pośrednictwa płatnika, rozliczający się wspólnie z małżonkiem, który wypełnia formularz PIT-36, odliczający w zeznaniu rocznym straty z lat ubiegłych, którzy uzyskiwali przychody poza granicami kraju, prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych, prowadzący własną działalność gospodarczą (opodatkowaną wg skali), mający obowiązek rozliczenia przychodów osiągniętych przez niepełnoletnie dzieci, uzyskujący przychody z działów specjalnych produkcji rolnej, podlegające opodatkowaniu na zasadach ogólnych. Do szybkiego i sprawnego rozliczenia druku PIT-36L warto wykorzystać nasz program, lub dokonać tego w trybie online. Mamy też możliwość wysłania wypełnionej w ten sposób deklaracji przez internet. Rozlicz i wypełnij swoje zeznanie już teraz, zaoszczędzisz czas, nie wychodząc z domu. U podatników zbywających majętność kupioną z pobudowanym potem na niej budynkiem (np. domem), datą kupienia jest data kupna działki, a nie data przeznaczenia do korzystania wybudowanego obiektu.

Sprzedanie nieruchomości w ciągu roku podatkowego skutkuje tym, iż składając zeznanie czeka nas wypełnienie i rozliczenie formularza PIT-39. Jednak wcale nie każdorazowo taka transakcja objęta jest podatkiem. Tylko niektórzy z podatników, sprzedający na rynku mieszkaniowym rozliczają się z fiskusem poprzez druk PIT-39, bowiem chodzi konkretnie o transakcje dokonane w przeciągu ostatnich pięciu lat. Za rok 2015 rozliczymy się zatem z zakupu lub budowy mieszkań w okresie lat 2009-2014. W przypadku druku PIT-39 dodatkowym obowiązkiem podatkowym obłożone są transakcje dotyczące praw majątkowych. Na ten typ formularza obowiązuje stawka procentowa w wysokości 19% i nie ma nią wpływu żaden zewnętrzny czynnik. Profity z własnego biznesu mamy możliwość rozliczać na deklaracji PIT 28 jeżeli wybraliśmy opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, płacimy wtedy podatek od wartości przychodu a nie dochodu, tak jak podatnicy stosujący zasady ogólne opodatkowania. Suplement PIT/O wypełniamy, gdy przysługują nam ulgi z tytułu darowizny na cele krwiodawstwa, wydatków na cele rehabilitacyjne, ulgi abolicyjnej, darowizny na cele pożytku publicznego, użytkowania Internetu, darowizny na cele charytatywno-opiekuńcze na rzecz kościołów i związków wyznaniowych, dokonanych w roku podatkowym zwrotów nienależnie pobranych świadczeń, darowizny na cele kultu religijnego, ulgi prorodzinnej, wydatki związane z ułatwianiem wykonywania czynności życiowych.

Pit38

Na PIT 28 nie można złożyć zeznania wspólnie z żoną lub jako obywatel samodzielnie wychowujący brzdąca. Oto powody, dla których warto skorzystać z programu PITy 2014/2015:

 • aplikacja posiada przyjazny Kreator PIT, który tworzy deklaracje i załączniki automatycznie – Kreator jest szczególnie przydatny dla osób wypełniających zeznania PIT raz w roku, dla siebie czy członków rodziny,
 • program posiada także tryb polecany profesjonalistom – umożliwia rozliczanie zeznań PIT na aktywnych formularzach, dając pełną kontrolę nad zeznaniem i pozwalając na szybsze przygotowanie zeznania podatkowego,
 • aplikacja pozwala wysyłać e-deklaracje przez Internet i dostarcza je bezpośrednio do Urzędu Skarbowego – dzięki temu dane użytkownika są bezpieczne i nikt niepowołany nie ma do nich wglądu,
 • program posiada bogatą dokumentację kontekstową, szczególnie przydatną w przypadku rozliczania bardziej skomplikowanych zeznań podatkowych,
 • aplikacja zapewnia bezpieczeństwo danych – nikt nie ma dostępu do Państwa danych finansowych, dane nie są sprzedawane ani udostępniane żadnym osobom trzecim,
 • program umożliwia wprowadzenie dowolnej liczby podatników, co jest szczególnie przydatne przy użyciu zarobkowym, np. w biurach rachunkowych, kancelariach podatkowych i innych podmiotach rozliczających zeznania PIT dla wielu osób,
Aby ułatwić sobie rozliczenie deklaracji rocznych PIT rocznych powinno się ściągnąć nasz nieodpłatny program do zeznań PIT 2014.

Druk pit 38

Z ulgi na internet można korzystać wyłącznie rok po roku, przez dwa lata, co oznacza, że jeśli skorzystaliśmy z niej w 2013 roku lub wcześniej nie możemy już tego dokonać. Tylko w przypadku kiedy odliczyliśmy od podatku ulgę internetową w poprzednim roku rozliczeniowym lub chcemy z niej skorzystać po raz pierwszy możemy to uczynić. Obywatele ochoczo aplikują ulgi fiskalne, dlatego że każdemu przydają się dodatkowe pieniądze, fundamentalnym problemem na ogół jest nieznajomość przepisów skarbowych, jakie są niezwykle trudne, dlatego też powinieneś zastosować oprogramowanie do wysyłania druków PIT, która ujmuje ulgi samodzielnie, nie musisz znać się na prawnych aktach fiskalnych by dostać wysokie zwroty podatkowe. W przypadku druku pit 28 2014 niezależnie od ilości dzieci, pozyskanych dochodów oraz innych wyznaczanych warunków nie mamy uprawnienia do użycia ulgi na dziecko.

druk pit 36l 2014

Stosując Kreator zeznań PIT nie musisz znać się na przygotowywaniu formularzy PIT, kreator deklaracji PIT całkowicie automatycznie utworzy właściwy druk PIT. Do załączenia załącznika PIT/D zobligowani są podatnicy, dokonujący potrąceń od dochodu lub podatku związanych z wydatkami mieszkaniowymi. Oznacza to, że w tym miejscu należy wykazać np. przysługujące odliczenia związane ze spłatą kredytu lub pożyczki, które zaciągnięte zostały na cele mieszkaniowe. Pit 36 dostarczyć należy wpisując należny podatek zryczałtowany od dochodu, o którym mowa w art. 29, 30 i 30a ustawy o PIT (zarobki obcokrajowców, pozostałe źródła, kapitały pieniężne), ale tylko pod warunkiem podatek ten nie został pobrany przez pracodawcę.

pit b druk 2014

2014-02-16 | Admin | | |

Nasz darmowy program PITy 2015/2014

Zniżki przysługujące przy składaniu formularza fiskalnego PIT-37 dzielą się na odliczenia od dochodu oraz na odliczenia bezpośrednio od podatku. Do odliczeń od dochodu zaliczamy składki na ZUS i IKZE, zwroty nienależnych świadczeń, ulga na leki, ulga na rehabilitację, sprzęt rehabilitacyjny, ulga na samochód przystosowany do potrzeb osoby niepełnosprawnej czy ulga na Internet. Odliczenia bezpośrednio od podatku to między innymi składki zdrowotne, ulga na dzieci (prorodzinna) oraz ulga za pracę za granicą (abolicyjna). Prośba o wspólne opodatkowanie dochodów małżonkowie muszą złożyć w terminie, który oznaczony jest dla złożenia zeznania PIT za dany rok fiskalny. Stosując Kreator formularzy PIT nie musisz znać się na sporządzaniu zeznań PIT, kreator deklaracji PIT w pełni samodzielnie wypełni właściwy formularz PIT.

Formularz pit 39

Oprogramowanie dla firm PitY 2014 na podstawie zapisów księgowych automatycznie tworzy ewidencje VAT, deklaracje podatkowe np. VAT-7, VAT-7K, oraz sam wylicza wpłaty na podatek dochodowy, na zakończenie roku automatycznie utworzy deklarację roczną PIT np. PIT-37, PIT-36L, PIT-36, PIT-28 którą w następnej kolejności przekaże do Urzędu Skarbowego przez system e-Deklaracje. W formularzu PIT-28 nie mamy możliwości skorzystania z rozliczenia wspólnego. Jest to dopuszczalne jedynie w przypadku kiedy pozyskane dochody zdobyliśmy z prywatnego najmu na przykład mieszkania, a nie jest to prowadzone w ramach działalności gospodarczej. Masz problem z wypełnieniem druku PIT-37? Wypełnienie blankietu PIT-37 zajmie Ci co najwyżej kilka minut, jeśli skorzystasz z tego darmowego programu do PIT. Ten program dokona za Ciebie wszelkich wymaganych obliczeń, zaproponuje dołączenie do zeznania podatkowego dodatkowych załączników, jeżeli będą potrzebne, a także sprawdzi poprawność danych.

Pit 36 należy wysłać jeżeli zbyliśmy mienie nieruchome wybudowane bądź zakupione między rokiem 2007 i 2008. Pobierając nasz program lub korzystając z wersji online masz pewność, że Twoja deklaracja podatkowa za rok 2014 zostanie bezbłędnie wypełniona. Nasz program pomoże Ci w doborze formularza PIT oraz załączników, podpowie co wpisać w odpowiednich rubrykach, umożliwi Ci wysłanie PITu przez internet, dokona za Ciebie wszelkich obliczeń. Przeliczanie zobowiązania podatkowego z poza granic naszego kraju w Rzeczpospolitej Polskiej zależy od reguł wskazanych w pakcie o stronieniu od dwukrotnego opodatkowania zatwierdzonej z konkretnym krajem.

Sprzedaż mieszkania podatek

Przedstawiamy Państwu najnowszą wersję darmowego, a przy tym profesjonalnego, bezpiecznego i prostego w obsłudze programu do wypełniania deklaracji podatkowych PIT i wysyłania ich przez Internet. Oprócz aplikacji PIT online oferujemy również standardowy program, który możesz pobrać i zainstalować na własnym komputerze. Za pomocą naszego program tak samo jak w przypadku aplikacji PIT przez Internet masz możliwość wypełnić PIT-28, PIT-38, PIT-40, PIT-36L, PIT-36, PIT-39, PIT-37. Aby wypełnić formularz PIT-38 poprawnie, warto skorzystać z Programu do PIT. Dzięki niemu podatnik bez problemu wypełni deklarację za pomocą wygodnej aplikacji, dostępnej po ściągnięciu ze strony lub online.

Pit39

Nasz program do PIT za 2014 rok zdecydowanie ułatwia rozliczenie się z podatku za przeszły rok. Dla podatników, jakie są jednak zielone w tematyce księgowej przygotowaliśmy poradniki do rozliczania PITów. Odliczenie na dziecko używamy podłączając do zeznania PIT aneks PIT-o oraz pasującą główną deklarację skarbową (PIT-36, Pit-37). Terminem złożenia oświadczenia jest 20 stycznia roku następującego po roku rozliczeniowym. Można tego dokonać także w ciągu roku poprzez druczek CeiDG-1, w dniu uzyskania pierwszego przychodu. Dla działów specjalnych terminem jest 30 listopada roku poprzedzającego rok podatkowy (ewentualnie tydzień, w którym rozpoczęto działalność). Jeżeli chcesz dopilnować, aby Twoje zeznanie podatkowe fiskus otrzymał w terminie wypełnij i rozlicz swój PIT-36L poprzez internet. Zrobisz to używając naszego programu do PIT lub w trybie online. Wypełnianie i rozliczanie PIT jest naprawdę proste, wystarczy skorzystać z programu!

index

Pit 39 2014

Formularz PIT-38 wypełnia się w większości wypadków na bazie dostarczonych przez biuro maklerskie informacji PIT-8C. Podatnik powinien otrzymać tenże druk do końca lutego 2015 r. Trzeba jednak pamiętać, aby pieczołowicie zweryfikować zyski i straty w otrzymanym formularzu. W przypadku sprzedaży poza rachunkiem inwestycyjnym, wszelkich obliczeń dokonać musi sam wypełniający. Wyliczenia takie umieścić należy w druku, który dostępny jest na dole. Przy rozliczaniu deklaracji niezrównaną formą pomocy jest użycie z aplikacji do PIT. Pomaga ona podatnikowi dokonać potrzebnych potrąceń oraz wypełnić istotne rubryki. Oprócz tego, dostarcza ona deklarację bezpośrednio do odpowiedniego Urzędu Podatkowego drogą internetową. Można użyć z niej online lub po pobraniu na dysk laptopa. Należy pamiętać, aby nie zwlekać z wypełnieniem deklaracji – w odróżnieniu od innych formularzy, PIT-28 należy złożyć do 31 stycznia 2015 r. Z ulgi na internet można korzystać wyłącznie rok po roku, przez dwa lata, co oznacza, że jeśli skorzystaliśmy z niej w 2013 roku lub wcześniej nie możemy już tego dokonać. Tylko w przypadku kiedy odliczyliśmy od podatku ulgę internetową w poprzednim roku rozliczeniowym lub chcemy z niej skorzystać po raz pierwszy możemy to uczynić.

formularz_pit 36_program_pit_2014

Skonstruowaliśmy dla Ciebie aplikację internetową, za której pomocą będziesz w stanie wypełnić szybko i bezproblemowo PIT za 2014 rok przez net. Za pomocą naszego internetowego programu możesz rozliczyć blankiet PIT-38, PIT-37, PIT-36, PIT-39, PIT-36L, PIT-28 w 2015 roku rozliczając się za 2014 rok. Wdrożony w programie do księgowości TaxMachine transparentny rodzaj prezentacji danych pozwala w nieskomplikowany i prędki sposób dotrzeć do wymaganych elementów programu i trzymanych tam danych. Jak już wspomnieliśmy rozliczanie się poprzez PIT-28 oferuje liczną gamę upustów. Nie możemy natomiast rozliczać się wspólnie z małżonkiem, ani też jako rodzic samotnie wychowujący dziecko. Mamy natomiast możliwość przekazania swojego 1% podatku na jakiś cel – mamy tu na myśli organizacje pożytku publicznego. Istnieje także możliwość wysłania swojego zeznania w formie elektronicznej. Wówczas przesyłamy nasze rozliczenie przez internet, również w trybie online.

Nie baw się w pobieranie i drukowanie deklaracji PIT. Wykonaj PIT przez internet i nadaj prosto do Urzędu Fiskalnego drogą elektroniczną. Sporządzenie druku PIT dla dochodów zarobionych poza granicą kraju to nie jest łatwa sprawa, dlatego pożądane byłoby w owym przypadku zlecić sporządzenie druku PIT u zawodowca, na przykład u rewidenta. Naczelną zaletą aplikacji umożliwiającej wypełnienie zeznań podatkowych jest możliwość wypełniania wielu różnych zeznań, także dla różnych podatników. Istnieje możliwość zapisywania oraz edytowania danych wprowadzonych do deklaracji PIT – 37. Po wysłaniu w prosty sposób podatnik może sprawdzić status i wydrukować potwierdzenie.

2014-02-16 | Admin | | |

Ich darmowy program Pit 2014

PIT 39 tworzą Polacy, którzy zbyli w wcześniejszym roku nieruchomość lub prawo do nieruchomości. Mimo tego, że w zeznaniu PIT-28 nie jest dozwolone potrącić ulgi prorodzinnej, a podatnicy nie mogą potrącać kosztów uzyskania przychodu, funkcjonuje szereg udogodnień przemawiający za wyborem ryczałtu ewidencjonowanego. W PIT-28 można odliczyć: obecnie obowiązujące ulgi i odliczenia innego typu (oprócz ulgi prorodzinnej), składki na ubezpieczenia społeczne, ulgę abolicyjną, składki na ubezpieczenia zdrowotne. W formie e-deklaracji, bez konieczności posiadania kwalifikowanego podpisu elektronicznego, można złożyć obecnie następujące formularze podatkowe: PIT-16, PIT-16Z, PIT-16A, PIT-19A, PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 oraz PIT-39. Zeznanie roczne przez Internet ma możliwość wysłać każdy podatnik rozliczający się z fiskusem, na którymś z powyższych druków.

Pit 36 jak rozliczyć

Tworzenie deklaracji to skomplikowana sprawa, chyba że ściągniesz i zainstalujesz bezpłatna aplikacja PIT 2014, który spowoduje iż sporządzanie rocznych zeznań PIT stanie się bardzo łatwe i intuicyjne. Formularz PIT-28 wraz z obowiązującymi załącznikami, w których dokonamy wszelkich odliczeń podatkowych i nie tylko, nie należy składać jak w większości przypadków do 30 kwietnia, lecz 31 stycznia danego roku rozliczeniowego. Bezpieczeństwo składanego za pomocą internetu PIT 37, PIT 36L, PIT 38, PIT 39, PIT 36 gwarantują znane tylko wypełniającemu podatnikowi informacje: numer NIP (jeśli jest wymagany), - numer PESEL (jeśli podatnik posiada), - nazwisko, - pierwsze imię, - data urodzenia, - kwota zarobku określona w poświadczeniu lub rocznym obliczeniu podatku za dawny rok, albo wartość „0” (zero), w trafie gdy za rok przeszły nie zostało złożone żadne z poświadczeń lub rocznych obliczeń podatku.

Odliczenie na internet pozwala na zmniejszenie dochodu o faktycznie poniesione wydatki na globalną sieć, z jakiego korzysta podatnik. Ponadto oprogramowanie księgowe PITY 2014 zawiera w sobie kadry i płace, w tym listy płac, z obsługą PIT-11, PIT-40, PIT-4R, kartotek uposażeń oraz aplikacja do faktur, oprogramowanie magazynowy. Zastosowanie odliczenia fiskalnego jest możliwe jedynie w przypadku poprawnie wypełnionych załączników PIT. Zobacz w jaki sposób wypełnić PIT/O i inne załączniki PIT w rozliczeniu 2014/2015.

Pit 36 broszura

W przypadku PIT-28 szczególny jest termin – aby zadeklarować rozliczanie się w tej formie powinniśmy powiadomić Urząd Skarbowy do dnia 20 stycznia roku następującego po roku rozliczeniowym. Terminem złożenia arkusza do rozliczenia jest natomiast ostatni dzień stycznia. Również dotyczy to roku następującego po roku rozliczeniowym. W 2015 za rok 2014 na podstawie zeznania PIT-37 rachują się podatnicy, którzy uzyskują zysk za pomocą innego podatnika. Przekładając "na nasze" znaczy to, że z PIT-37 wypełnić muszą się wszyscy, jacy są zatrudnieni w firmach lub przedsiębiorstwach oraz naraz nie prowadzą własnej działalności gospodarczej (jeśli prowadzą firmę wypełniają PIT-36). PIT-37 tak samo jak zeznania PIT-36, PIT-38 i PIT-39 musimy podarować do Urzędu Podatkowego drogą tradycyjną lub elektroniczną (e-deklaracja) do dnia 30 kwietnia 2015 roku. Druk PIT-28 - zgłoś chęć wykorzystywania PIT-28 za 2014 rok do 20 stycznia!.

Jak rozliczyć pit 36

Nie musisz pobierać programu na własny komputer. Możesz skorzystać również z internetowej wersji naszej aplikacji. Nie ma nic wygodniejszego jak wypełnienie PIT z przeglądarki internetowej na stronie taxmachine.pl. W trakcie korzystania z ryczałtu możemy dokonać wielu odliczeń podatkowych. Są to między innymi, oprócz odliczeń z tytułu wpłacania składek ZUS: Ulga z tytułu przekazanych darowizn (darowizny na cele użytku publicznego, oddawanie krwi, darowizny na kult (na przykład kościół katolicki)), Ulga rehabilitacyjna, Ulga internetowa. Korzystając z wszelkiego rodzaju ulg i odliczeń, zobowiązani jesteśmy dołączyć do druku PIT-37 różne aneksy, gdyż w przypadku braku tychże aneksów, obniżki nie zostaną nam naliczone.

pit 39 druk

Pit 36 co to jest

Oprogramowanie księgowe Pit 2014 na bazie zapisów księgowych samoczynnie tworzy ewidencje VAT, deklaracje podatkowe np. VAT-7K, VAT-7, oraz samodzielnie oblicza wpłaty na podatek dochodowy, na zakończenie roku samoczynnie sporządzi deklarację roczną PIT np. PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37 którą w następnej kolejności przekaże do Urzędu Skarbowego przez system e-Deklaracje. Na formularzu PIT-36 przysługuje nam ulga prorodzinna, związana z wychowaniem dzieci. Odliczymy także upust na wydatki mieszkaniowe. Wreszcie przysługuje nam ulga internetowa. Nasz program zarówno w wersji do pobrania, jak również w wersji online oferuje podatnikom wysłania e-deklaracji czyli formularzy PIT prosto do Urzędu Skarbowego. Pozwala to zaoszczędzić sporo czasu i nerwów.

Poszukujesz formularza do rozliczenia się z podatku za 2014 rok? Na tmxp.pl znajdziesz deklaracje za pomocą, których kompleksowo rozliczysz się z podatku dochodowego za 2014 rok. Wybierz poniżej interesujące Cię zeznania podatkowe i pobierz druk PIT za 2014 rok. Nasz program umożliwi Ci wypełnienie nie tylko PIT-37, ale również wszelkich potrzebnych do skorzystania z ulg załączników (PIT/O, PIT/D, PIT-2K). U osób sprzedających majętność zakupioną z pobudowanym później na niej obiektem (na przykład domem), datą kupienia jest data kupna gruntu, a nie data wydania do użytkowania postawionego obiektu.

By być w stanie rachować podatek na regułach ryczałtu ewidencjonowanego trzeba dokonać zgłoszenia w odpowiednim Urzędzie Skarbowym. Występują następujące terminy zameldowania: w wypadku zakładania działalności ekonomicznej – w dniu założenia działalności (bezwzględnym terminem jest dzień nabycia początkowego przychodu), do 20 dnia miesiąca następującego po uzyskaniu początkowego zysku z tytułu wynajmu, ajencji i umów pokrewnych (do finiszu roku, pod warunkiem pierwszy przychód otrzymany zostanie w grudniu) ewentualnie do 20 stycznia – w pozostałych przypadkach. Mąż i żona sprzedający wespół własność nieruchomą, będącą we wspólności współmałżeńskiej – dostarczą dwa druki PIT-39, każdy wykaże zysk ze swojego udziału we własności wspólnej. Z odliczenia na potomka ma prawo używać podatnik, jaki w roku podatkowym wypełniał funkcję prawnego opiekuna, pod warunkiem, że maluch z nim rezydował albo pełnił opiekę przez pełnienie funkcji familii tymczasowej na przesłance wyroku sądu lub umowy ratyfikowanej ze starostą lub spełniał władzę rodzicielską.

Program pit 36

Pit-39 wypełniają osoby, jakie sprzedali w poprzednim roku nieruchomość albo prawo do nieruchomości. Program Pit 2014 tmxp.pl to najprostszy program do zeznań PIT na polskim rynku. Program PIT 2014 to druga edycja systemu epodatki.eu, poszerzona o obsługę kompletnej gamy formularzy PIT: PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-28, PIT-39, PIT-38. Najlepszy program do PIT-ów jest do pobrania na stronie epodatki.eu! Najszybszym, a równocześnie najlepszym sposobem na sporządzenie PIT jest pobranie programu PITY 2014, wypełnienie i wysłanie deklaracji do Urzędu Skarbowego przez internet!

Program PITy wypełnia Twój PIT praktycznie automatycznie, wprowadzasz jedynie kilka kwot z zeznań PIT-11 czy PIT-40 i dostajesz utworzone zeznanie. Do druków PIT 38 nie ma druków dodatkowych w formie załączników, oprócz druczku PIT/ZG, który składają ci podatnicy, którzy w poprzednim roku podatkowym spoza granicy kraju uzyskały dochód. PIT 39 jest to zeznanie dotyczące przychodu osiągniętego ze sprzedaży majętności nieruchomej zakupionych lub postawionych w latach 2009-2014.

kalkulator1 280x180

Kategoria: Pit 36 | Tagi: pit 36, pit 36 zg, pit 36 interaktywny, pit 36 program, pit 36 druk | Brak komentarzy